butterflynath:

i know its a bit late haha-OpeningFREE Eternal Summer

butterflynath:

i know its a bit late haha
-Opening
FREE Eternal Summer

Shizaya~!

Shizaya~!

Sasayan and Natsume

Yato. Hiyori. Yukine.

Yato. Hiyori. Yukine.

Beyond the Bondary.

Daisy.

Kyokai no Kanata~

Kyokai no Kanata~

Fantastic Tune.

Emperor Eye.

Emperor Eye.